سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

سيم بکسل , سيم بکسل ها , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

جزئيات خبر


سيم هاي شكسته در سيم بكسل

زمانیکه در سیم بکسل سیم هایی وجود داشته باشد که دچار شکستگی باشند

زمانیکه در سیم بکسل سیم هایی وجود داشته باشد که دچار شکستگی باشند :

 مادامی که مدت مصرف سیم بکسل کم تر از حد معمول باشد به این معنی است که سیم بکسل به صورت صحیح نگهداری نشده است و به ویژه که جرثقیلی که از سیم بکسل استفاده می کند در مکانی قرار داشته باشد که سبب شکستگی و خوردگی سیم بکسل شده باشد و یا هنگامی که حفاظی که روی سیم بکسل قرار دارد مناسب نباشد و سیم بکسل را به درستی حفاظت نکند. در چنین مواقعی بازرسی به صورت پشت سرهم صورت می گیرد.

 امکان دارد به دلیل اینکه یک سیم شکسته که از سیم بکسل بیرون زده و یا هنگامیکه از قرقره ها عبور می کند باعث شکستگی سیم در سیم بکسل شده باشد، برای اینکه از نابودی آن مکان جلوگیری کنیم باید آن قسمت را جدا کنیم. هنگامیکه سیم شکسته از آن قسمت سیم بکسل رها شد، باید آن محل را به بازرسان نشان دهیم تا جای آن علامتگذاری شود.

 هنگامیکه بخواهیم کیفیت یک سیم بکسل را مورد بررسی قرار دهیم و در ارتباط با سیم شکسته و از رده خارج کردن سیم بکسل باید آن را همچون رشته سیم در نظر گرفت. هنگامیکه سیم های شکسته را در اطراف سیم بکسل دیدیم باید آن قسمت را کوتاه کنیم و سپس ادامه آن دو تکه سیم بکسل را به هم اتصال بدهیم که در این زمینه قبل از استفاده مجدد از سیم بکسل باید آن را مورد بازرسی قرار داد تا از نبود سیم شکسته و بدون عیب و نقص بودن آن اطمینان خاطر شویم.

ساير اخبار


news
رسیدگی و بررسی بر سیم بکسل از طریق اشخاصی که در این زمینه علم و شایستگی و دانش را دارند باید انجام بگیردبيشتر
news
هنگامیکه یک حادثه اتفاق میوفتد و موجب آن شود که سیم بکسل دستخوش یک سری عیب و نقص ها شودبيشتر
news
از ابتدا تا انتهای طول سیم بکسل را باید مورد بررسی قراردهیم،بيشتر
news
آن بخش از سیم بکسل که در یک روز معین و مشخص امکان دراد از آن استفاده شودبيشتر
news
کمترین قطر رایج سیم بکسل در آسانسور در کشوری همانند انگلستان 8 میلیمتر و در کشور آمریکا 9.5 می باشد.بيشتر
news
سيم هاي شكسته در سيم بكسلتاريخ ارسال: 1396/04/27
زمانیکه در سیم بکسل سیم هایی وجود داشته باشد که دچار شکستگی باشندبيشتر