سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

سيم بکسل , سيم بکسل ها , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

جزئيات خبر


رسیدگی به سیم بکسل به صورت چشمی و روزانه

آن بخش از سیم بکسل که در یک روز معین و مشخص امکان دراد از آن استفاده شود


 آن بخش از سیم بکسل که در یک روز معین و مشخص امکان دراد از آن استفاده شود، حتما به دلایل شناخته شده موردهایی همانند، صدمه دیدن سیم بکسل از لحاظ فیزیکی و یا نابود شدن سیم بکسل به صورت کلی آن را مورد بررسی قرار داد و البته باید اعتماد و یقین کافی را در زمینه اینکه سیم بکسل بدون عیب و نقص روی قرقره و درام قرار گرفته و سیم بکسل تعادل خود ار حفظ کرده را به دست آوریم.

 هر دگرگونی که در ویژگی ها و حالات ظاهری سیم بکسل به وجود می آید را باید سریع اطلاع رسانی کنیم و آن سیم بکسل به وسیله فردی که به چنین مواردی شناخت دارد، نشان داده تا مورد بازرسی قرار گیرد.

 در موردهایی که شرایط کرایی جرثقیل عوض شده است مانند اینکه جرثقیل به مکان جدید منتقل شده و باید جرثقیل را باشرایط جدید موجود هماهنگ و تنظیم کرده و سیم بکسل را مورد بازرسی چشمی قرار داد.

ساير اخبار


news
رسیدگی و بررسی بر سیم بکسل از طریق اشخاصی که در این زمینه علم و شایستگی و دانش را دارند باید انجام بگیردبيشتر
news
هنگامیکه یک حادثه اتفاق میوفتد و موجب آن شود که سیم بکسل دستخوش یک سری عیب و نقص ها شودبيشتر
news
از ابتدا تا انتهای طول سیم بکسل را باید مورد بررسی قراردهیم،بيشتر
news
آن بخش از سیم بکسل که در یک روز معین و مشخص امکان دراد از آن استفاده شودبيشتر
news
کمترین قطر رایج سیم بکسل در آسانسور در کشوری همانند انگلستان 8 میلیمتر و در کشور آمریکا 9.5 می باشد.بيشتر
news
سيم هاي شكسته در سيم بكسلتاريخ ارسال: 1396/04/27
زمانیکه در سیم بکسل سیم هایی وجود داشته باشد که دچار شکستگی باشندبيشتر