سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

سيم بکسل , سيم بکسل ها , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

بست سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل بالابر

سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور
سيم بکسل , سيم بکسل هاي فولادي , سيم بکسل استيل , سيم بکسل آسانسور

جزئيات خبر


اندازه گیری قطر سیم بکسل با کولیس :

کمترین قطر رایج سیم بکسل در آسانسور در کشوری همانند انگلستان 8 میلیمتر و در کشور آمریکا 9.5 می باشد.


 کمترین قطر رایج سیم بکسل در آسانسور در کشوری همانند انگلستان 8 میلیمتر و در کشور آمریکا 9.5 می باشد. معیار ایمنی که در آمریکا وجود دارد AP17.1 می باشد، که معیار کمترین قطرهای سیم هایی که به صورت تک در سیم بکسل قرار دارند 0.61 میلیمتر در نظر گرفته شده است. در سیم بکسل های آسانسور که از طرح رشته گرد می باشد، سیم بکسل به صورت تک است که موازی با محور طولی سیم بکسل می باشد و به گونه ای اندازه گیری می شوند که تک سیم ها و یا رشته های موجود در سیم بکسل یک دور به دور سیم بکسل بدون عیب و نقص بچرخند. از خصوصیات دیگر سیم بکسل های آسانسوری گام (LANG) یا گام معمولی (REGULAR) می باشند.

 در سیم بکسل از نوع (LANG) رشته های سیم بکسل در جهت سیم خارجی سیم بکسل در جهت برعکس قرار دارند که این امر موجب افزایش عمر آن سیم بکسل می شود. از دیگر برتری های گام(LANG) در سیم بکسل به دلیل اینکه سطح تماس آن بسیار است فشار کمتری بین سیم های موجود دارد رشته می شود، که سبب شده عمر سیم بکسل طولانی تر شود. از طرف دیگر سیم بکسل هایی که در رشته های معمولی دارند بیشترین مصرف را دارند، زیرا میزان پیخوردگی و باز شدن آن از مدل(LANG) کمتر می باشد . رشته های موجود در سیم بکسل های آسانسور از نمونه های ساعتگرد می باشد که به این منظور می باشد که رشته ها در سمت راست پیچیده خواهند شد.

ساير اخبار


news
رسیدگی و بررسی بر سیم بکسل از طریق اشخاصی که در این زمینه علم و شایستگی و دانش را دارند باید انجام بگیردبيشتر
news
هنگامیکه یک حادثه اتفاق میوفتد و موجب آن شود که سیم بکسل دستخوش یک سری عیب و نقص ها شودبيشتر
news
از ابتدا تا انتهای طول سیم بکسل را باید مورد بررسی قراردهیم،بيشتر
news
آن بخش از سیم بکسل که در یک روز معین و مشخص امکان دراد از آن استفاده شودبيشتر
news
کمترین قطر رایج سیم بکسل در آسانسور در کشوری همانند انگلستان 8 میلیمتر و در کشور آمریکا 9.5 می باشد.بيشتر
news
سيم هاي شكسته در سيم بكسلتاريخ ارسال: 1396/04/27
زمانیکه در سیم بکسل سیم هایی وجود داشته باشد که دچار شکستگی باشندبيشتر